Podkování

Péče o koňská kopyta patří mezi velice důležité faktory, které ovliňují kvalitní pohyb koně a proto je třeba této péči věnovat dostatek pozornosti. Péče o kopyta, správné podkování mají vliv na zdraví a bezpečí koně i jezdce. Kováme všechby typy koní - parkurové, drezurní, rekreační, pony. Poradíme si s korekturou bosých i kovaných kopyt. Náprava nemocných a deformovaných kopyt, ortopedické kování koní s problematickými postoji končetin je pro nás rovněž součástí práce. 

Po sejmutí staré podkovy připravíme kopyto seřezáváním, opracováním rašplí a očištěním pro novou podkovu, kterou za studena upravíme a vytvarujeme na kovadlině.  Podkova se přitiskne na kopyto, aby kopírovala rohové kopytní pouzdro a asi o 1 mm přečnívala přes kopyto. Speciálními hřebíky podkováky se podkova přitluče tak, že hroty podkováků projdou rohovou stěnou kopytního pouzdra, zahnou se a uštípnou. Okraj podkovy a stěna kopyta se opracuje pilníkem.

Používáme podkovy a podkováky značky Mustad. Podkování provádíme za studena a je-li to nutné, je možné domlluvit pomocníka na držení nohou.

Fotogalerie